Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

V podjetju Klimit d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04, Ur. l. št. 109/2012 ZEKom-1 in GDPR) na spletni strani ir-panel.si  izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju.

Pomen izrazov

Lastnik in upravljavec spletne strani je podjetje Klimit d.o.o. Obiskovalec ali uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran.

Katere podatke zbiramo

Ko se prijavite na e-novice, izpolnite kontaktni obrazec in v sistem vnesete svoje ime, e-poštni naslov, telefon,… Torej podatke, ki omogočajo nadaljnjo komunikacijo.

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Namen zbiranja poslovnih podatkov na spletnih straneh je poslovne oz. edukativne narave, in sicer:

  • V primeru, da izpolnite obrazec za brezplačen preizkus z namenom poslovnega sodelovanja, se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi legitimnega interesa družbe. Klimit v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom sodelovanja, obveščanja o dogodkih, posodobitvah, vzdrževalnih delih, novicah in nasvetih za učinkovito rabo sistema Klimit d.o.o..
  • V primeru, da se prijavite na dogodek, se strinjate, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo z namenom vodenja evidence udeležencev, po e-pošti ali telefonu pa vas lahko kontaktiramo v zvezi s prijavo, potekom, vsebino in zadovoljstvom glede dogodka ter vam pošiljamo prezentacije in druga povezana gradiva.
  • V primeru, da se prijavite na naše e-novice, nam s tem dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila. Iz liste e-poštnih novic se lahko kadarkoli odjavite.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v 30 dneh ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vedno hranimo zgolj nujno potrebne podatke. Spletna stran servisiraj.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Vaše podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje svojih e-novic do prejetja odjave od prejemanja in ga ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Pravica, da od podjetja Klimit d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam:

Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  • namene obdelave,
  • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki .doc ali .xls (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

Popravek netočnih osebnih podatkov.

Omejitev obdelave, kadar:

  • oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave.

Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem sporočilu.

Pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/-a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@servisiraj.si.

Seznanjen/-a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/-a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na strani servisiraj.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Klimit d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

Kontakt

Če želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Klimit d.o.o., nam lahko pišete na info@servisiraj.si.